Het Alfa College kiest voor real-time inzicht in bezetting & benutting

Bij het Alfa College heeft Avelution een interessant project uitgerold. Door middel van state-of-the-art people counters heeft het Alfa college een baanbrekende stap gezet om de bezetting en benutting van hun lokalen te meten en te verbeteren. Maar waarom is dit project zo cruciaal voor het Alfa College?

1. Optimalisatie van Lesruimtes

Het Alfa College staat voor kwaliteitsonderwijs en studentgerichte benaderingen. Met de geïmplementeerde draadloze sensors kunnen ze nu nauwkeurig meten hoeveel studenten hun leslokalen gebruiken. Dit biedt hen de kans om hun ruimtes efficiënter te organiseren en te plannen, zodat elke vierkante meter maximaal wordt benut. Het resultaat? Een betere leeromgeving voor zowel docenten als studenten.

2. Besparing van Middelen

Financiële middelen in het onderwijs zijn kostbaar en beperkt. Door bezettingsgegevens te verzamelen, kan het Alfa College onnodige uitgaven vermijden. Als een bepaalde ruimte bijvoorbeeld zelden wordt gebruikt, kunnen ze overwegen om deze op een meer kosteneffectieve manier in te zetten, zoals het delen van faciliteiten met andere afdelingen. Dit bespaart niet alleen geld, maar zorgt er ook voor dat de beschikbare middelen optimaal worden benut.

3. Data-Gedreven Besluitvorming op Maat

Het project stelt het Alfa College in staat om hun besluitvorming te verankeren in concrete gegevens. Ze kunnen trends analyseren en anticiperen op toekomstige behoeften. Als bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde lokalen vaak overvol zijn, kunnen ze overwegen om extra lessen in te plannen of meer ruimte beschikbaar te stellen. Deze gegevens zorgen voor een meer gepersonaliseerde benadering van onderwijsfaciliteiten.

4. Eenvoudige Implementatie zonder Gedoe

Een groot voordeel van dit project is de eenvoudige installatie. Draadloze sensors kunnen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd, zonder ingrijpende bouwwerkzaamheden. Hierdoor werd de dagelijkse gang van zaken op de campus nauwelijks verstoord. En omdat het systeem flexibel is en geen permanente installatie vereist, kan het eenvoudig worden aangepast aan veranderende behoeften.

Het People Counting Project bij het Alfa College is een lichtend voorbeeld van hoe technologie kan worden ingezet om onderwijsinstellingen efficiënter en effectiever te maken. Het optimaliseert niet alleen de beschikbare ruimtes, maar zorgt er ook voor dat elke student de best mogelijke leerervaring krijgt. Het Alfa College heeft een veelbelovende stap gezet op weg naar een slimmer, flexibeler en meer studentgericht onderwijs.

Avelution

Als onafhankelijke systeemarchitecten zorgen wij voor verbondenheid in gebouwen. Wij helpen bij het verkrijgen van waardevolle inzichten in het gebruik en verbruik van gebouwen. Met behulp van geavanceerde sensoren en meetmethoden adviseren en implementeren wij de meest geschikte oplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van de klant.