Nieuws

Een Smart Building Ready gebouw is niet duurder

Smart buildings zijn hot maar een exacte definitie van een slim of smart gebouw is er nog niet. We zien de vraag naar een slim of smart gebouw en het gebruik van IoT in gebouwen bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen verder toenemen. Het potentieel van slimme gebouwen is immens, …

Lees meer

Hoe schoon is de lucht die ik inadem?

Een veilige, gezonde en comfortabele werkplek wordt de laatste jaren steeds belangrijker en de bewustwording hiervan steeds groter. Goede luchtkwaliteit is, zeker in de huidige tijd, belangrijker geworden dan ooit tevoren. Maar hoe zorgen we nu voor een gezonde lucht? We brengen 90% van onze tijd binnen door in ruimtes …

Lees meer

Duurzame ontwikkeling van bestaande vastgoed begint bij verbondenheid

Volgens Wikipedia gaat duurzame ontwikkeling over de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling in gebouwen wordt veelal benadert vanuit het gebruik en verbruik van energie maar het gaat veel verder …

Lees meer

Waarom investeren in digitalisering van gebouwen

Digitaliseren van gebouwen vergt een investering aan de voorkant van het bouwproces. Hiermee zeg ik niet dat het meer geld moet gaan kosten maar wel dat we op een andere manier gebouwen moeten gaan ontwikkelen met andere uitgangspunten als basis. Wanneer tijd of budget hiervoor ontoereikend blijkt te zijn zullen …

Lees meer

waardecreatie door nieuwe service concepten

Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen om te komen tot een duurzame leefomgeving. Er zijn veranderingen nodig in ons energiesysteem, ons verbruik van grondstoffen en materialen, de manier waarop we samenwerken enzovoort. Deze sociale, economische en ecologische veranderingen zullen de komende decennia plaats moeten vinden binnen onze leefomgeving.  …

Lees meer

Gebouwdashboard brengt gebouw tot leven

We gaan ervan uit dat de ruimte waarin we verblijven gezond, veilig en duurzaam is. De werkelijkheid is echter wel wat weerbarstiger, de luchtkwaliteit binnen gebouwen is 2 tot 5 keer slechter, minimaal 30% van de gebouwen verspillen energie en meer dan 40% van alle CO2 uitstoot wereldwijd is afkomstig …

Lees meer

bezetting & benutting

Digitaal, plaats- én tijdonafhankelijk werken zal steeds meer de norm zijn naar de toekomst. Medewerkers zullen bewuster nadenken over waarom en wanneer ze naar kantoor gaan. Organisaties zullen dus meer aandacht moeten besteden in het faciliteren van een fijne en toegangkelijke werkplek voor de gebruikers.  Om deze transitie te faciliteren …

Lees meer

Luchtkwaliteit

Een veilige, gezonde en comfortabele werkplek wordt de laatste jaren steeds belangrijker en de bewustwording hiervan steeds groter. Goede luchtkwaliteit is, zeker in de huidige tijd, belangrijker geworden dan ooit tevoren. Maar wie zorgt ervoor dat dit serieus wordt genomen en effectief wordt gemeten? “Ben jij je bewust van de …

Lees meer

Eenvoudig inzicht in gebouw en gebruik, ons IaaS platform levert de oplossing

Het gaat niet goed met onze aarde. Afgelopen decennia verbruiken we meer grondstoffen dan waar de aarde ons jaarlijks in kan voorzien, dit wordt gemeten middels de earth overshoot day. Aangezien we maar één aarde hebben en we de aarde in bruikleen hebben van onze toekomstige generaties hebben we de …

Lees meer

Paris Proof als verdienmodel

Meer inzicht in gebouwen is niet alleen nodig om gebouwen slimmer te maken maar ook om te kunnen anticiperen op de eisen rond het wereldwijd ondertekende klimaatakkoord. Hierin wordt gesteld dat in 2030, 50% CO2 reductie moet zijn gerealiseerd ten opzichte van 1990 en dat  in 2050 alle utiliteitsgebouwen CO2-arm moeten zijn. …

Lees meer

Inzicht in luchtkwaliteit leidt tot actie bij RJ Networks & Security

Inzicht in luchtkwaliteit leidt tot actie  bij RJ Networks & Security  Hoe gezond is het binnenklimaat? Is deze comfortabel? Welke risico’s loop ik? Wat kan ik doen om de luchtkwaliteit (IaQ, Indoor air Quality) te verbeteren? Nagenoeg iedereen weet dat een slechte luchtkwaliteit invloed heeft op onze gezondheid. Echter is informatie en onderzoek hierover …

Lees meer

De Analogie tussen gebouwen en Diabetes

Mijn zoontje kreeg toen hij 1 was diabetes type 1, dit was niet erfelijk maar hij had gewoon pech. In het verleden werd de bloedglucose van suikerpatiënten één keer in de zoveel tijd getest en werd de hoeveelheid toegediende insuline hierop afgestemd. Dit gebeurde ongeacht iemand zijn leefpatroon of voeding. …

Lees meer