Nieuws

Optimaliseer de Leerervaring

Real-Time Bezettings- en Benuttingsanalyse in Onderwijsinstellingen In de voortdurende zoektocht naar het verbeteren van de leerervaring van studenten staan onderwijsinstellingen voor de uitdaging om hun leeromgevingen te optimaliseren. Een cruciaal aspect van deze optimalisatie is het verkrijgen van real-time inzicht in de bezetting en benutting van faciliteiten. Als ervaren system …

Lees meer

Slim Onderhoud: De Toekomst van Gebouwen en Bedrijfsmodellen

Als vooraanstaande adviseur in slimme gebouwen leggen wij de focus op het creëren van smart building ready gebouwen, waarmee we de communicatie tussen gebouwen mogelijk maken. Ons doel is om de vesiloing in gebouwen te doorbreken en een naadloze verbondenheid te realiseren. Door data te ontsluiten en monitoring toe te …

Lees meer

Smart Connectivity Grid in gebouwen: De Toekomst van DC, Flexibiliteit en Duurzame Gebouwen

In de snel veranderende wereld van vandaag is flexibiliteit een sleutelwoord in bijna alle aspecten van ons leven. Dit geldt ook voor de manier waarop we onze gebouwen ontwerpen, beheren en gebruiken. Een opwindende ontwikkeling die deze flexibiliteit mogelijk maakt, is het concept van het Smart Connectivity Grid in gebouwen. …

Lees meer

Waarom Het Monitoren en Verbeteren van Luchtkwaliteit in Gebouwen Essentieel is

In de moderne wereld brengen we een groot deel van ons leven binnenshuis door, of het nu op kantoor, thuis, of in openbare gebouwen is. Het belang van een gezond binnenklimaat is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Dit geldt niet alleen voor onze fysieke gezondheid, maar ook voor ons …

Lees meer

Optimaliseren van Gebouwprestaties voor Duurzaamheid, Compliance en Samenwerking

Inzicht, Efficiëntie en Compliance: De Sleutel tot Succesvol Gebouwenonderhoud en Samenwerking Het onderhoud van gebouwen vormt een essentieel aspect van de dienstverlening van installatiebedrijven. Het optimaliseren van gebouwprestaties is van cruciaal belang, en Avelution staat klaar om de contractmanagers van deze bedrijven te helpen de volgende stappen te zetten door …

Lees meer

Het Alfa College kiest voor real-time inzicht in bezetting & benutting

Bij het Alfa College heeft Avelution een interessant project uitgerold. Door middel van state-of-the-art people counters heeft het Alfa college een baanbrekende stap gezet om de bezetting en benutting van hun lokalen te meten en te verbeteren. Maar waarom is dit project zo cruciaal voor het Alfa College? 1. Optimalisatie …

Lees meer

De Transitie naar Duurzame en slimme Gebouwen: Meer dan Techniek Alleen

De wereld om ons heen verandert snel, en daarmee ook de eisen die we stellen aan onze gebouwen. Duurzaamheid en circulariteit zijn niet langer slechts buzzwords, maar worden steeds meer essentiële elementen bij het ontwerpen en beheren van gebouwen. De transitie naar duurzame en verbonden gebouwen is een complex proces …

Lees meer

Optimaliseer de hybride leer- & werkomgeving: De waarde van bezetting en benutting meten

Het meten van bezetting en benutting speelt een cruciale rol bij het implementeren van een succesvol hybride werksysteem en het optimaliseren van leeromgevingen. In dit artikel zullen we de waarde van bezetting en benutting meten bespreken, met een specifieke focus op zowel kantoren als scholen. Avelution, als onafhankelijke expert op …

Lees meer

Avelution Insights

In de huidige en onzekere tijd zijn de energiekosten soms hoger dan de huisvestingskosten. Het ziekteverzuim binnen organisaties blijft onverminderd hoog. Het akkoord van Parijs verplicht ons 70% energie te gaan besparen voor 2050, 80% van de huidige gebouwen zullen er dan ook nog staan. Het versnellen van de verduurzaming is urgenter …

Lees meer

Prestatiecontracten, niet het product maar de functie

Onderhoud en technisch beheer van gebouwen in Nederland kost jaarlijks ca. € 5 miljard. Veruit het meeste hiervan wordt uitbesteed aan installatiebedrijven of andere marktpartijen welke op basis van inspanningscontracten werkzaamheden uitvoeren. Dit leidt niet altijd tot het meest efficiënte resultaat. Dit uit zich bijvoorbeeld in hogere energielasten of een …

Lees meer

Een slim gebouw begint bij het proces

De opkomst van de gebouwautomatisering, de integratie van de Operationele Techniek (OT) met Informatie Technologie (IT) en de exponentiele groei van Internet of Things (IoT) in gebouwen levert ongekend veel nieuwe mogelijkheden op. Slimme technologieën in gebouwen zijn een kosteneffectieve manier om te helpen bij het creëren van gezondere en …

Lees meer

Een Smart Building Ready gebouw vanaf 2026 verplicht

Slimme technologieën in gebouwen kunnen een kosteneffectieve manier zijn om te helpen bij het creëren van gezondere en comfortabelere gebouwen met een lager energieverbruik en een lager CO2-effect, en kunnen ook de integratie van hernieuwbare energiebronnen in toekomstige energiesystemen vergemakkelijken. Een van de speerpunten van de richtlijn energieprestatie van gebouwen …

Lees meer

Elk klaslokaal van basis- en middelbare scholen krijgt een CO2-meter

Minister Wiersma trekt maar liefst 17 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat alle lokalen van basis- en middelbare scholen worden voorzien van een CO2-meter. De NOS berichtte hierover.  Het kabinet ziet dit als eerste stap voor betere ventilatie en schonere lucht. Wij onderschrijven deze gedachten, ‘meten is weten’. Als …

Lees meer

Prestatiemonitoring, backbone voor Smart Buildings

Gebouwen hebben een enorme impact op het gebruik van grondstoffen, energie en afval, maar ook op de organisatie en het welbevinden van mensen. Duurzaamheid, gezondheid en digitalisering wordt binnen onze gebouwen steeds belangrijker. Daarnaast eisen stakeholders steeds meer dat organisaties complient zijn en er meer grip is op de kernrisico’s. …

Lees meer

Een Smart Building Ready gebouw is niet duurder

Smart buildings zijn hot maar een exacte definitie van een slim of smart gebouw is er nog niet. We zien de vraag naar een slim of smart gebouw en het gebruik van IoT in gebouwen bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen verder toenemen. Het potentieel van slimme gebouwen is immens, …

Lees meer

Hoe schoon is de lucht die ik inadem?

Een veilige, gezonde en comfortabele werkplek wordt de laatste jaren steeds belangrijker en de bewustwording hiervan steeds groter. Goede luchtkwaliteit is, zeker in de huidige tijd, belangrijker geworden dan ooit tevoren. Maar hoe zorgen we nu voor een gezonde lucht? We brengen 90% van onze tijd binnen door in ruimtes …

Lees meer

Duurzame ontwikkeling begint bij verbondenheid

Volgens Wikipedia gaat duurzame ontwikkeling over de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling in gebouwen wordt veelal benadert vanuit het gebruik en verbruik van energie maar het gaat veel verder …

Lees meer

Waarom investeren in digitalisering van gebouwen

Digitaliseren van gebouwen vergt een investering aan de voorkant van het bouwproces. Hiermee zeg ik niet dat het meer geld moet gaan kosten maar wel dat we op een andere manier gebouwen moeten gaan ontwikkelen met andere uitgangspunten als basis. Wanneer tijd of budget hiervoor ontoereikend blijkt te zijn zullen …

Lees meer

waardecreatie door nieuwe service concepten

Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen om te komen tot een duurzame leefomgeving. Er zijn veranderingen nodig in ons energiesysteem, ons verbruik van grondstoffen en materialen, de manier waarop we samenwerken enzovoort. Deze sociale, economische en ecologische veranderingen zullen de komende decennia plaats moeten vinden binnen onze leefomgeving.  …

Lees meer

Gebouwdashboard brengt gebouw tot leven

We gaan ervan uit dat de ruimte waarin we verblijven gezond, veilig en duurzaam is. De werkelijkheid is echter wel wat weerbarstiger, de luchtkwaliteit binnen gebouwen is 2 tot 5 keer slechter, minimaal 30% van de gebouwen verspillen energie en meer dan 40% van alle CO2 uitstoot wereldwijd is afkomstig …

Lees meer

bezetting & benutting

Digitaal, plaats- én tijdonafhankelijk werken zal steeds meer de norm zijn naar de toekomst. Medewerkers zullen bewuster nadenken over waarom en wanneer ze naar kantoor gaan. Organisaties zullen dus meer aandacht moeten besteden in het faciliteren van een fijne en toegangkelijke werkplek voor de gebruikers.  Om deze transitie te faciliteren …

Lees meer

Luchtkwaliteit

Een veilige, gezonde en comfortabele werkplek wordt de laatste jaren steeds belangrijker en de bewustwording hiervan steeds groter. Goede luchtkwaliteit is, zeker in de huidige tijd, belangrijker geworden dan ooit tevoren. Maar wie zorgt ervoor dat dit serieus wordt genomen en effectief wordt gemeten? “Ben jij je bewust van de …

Lees meer

Eenvoudig inzicht in gebouw en gebruik, ons IaaS platform levert de oplossing

Het gaat niet goed met onze aarde. Afgelopen decennia verbruiken we meer grondstoffen dan waar de aarde ons jaarlijks in kan voorzien, dit wordt gemeten middels de earth overshoot day. Aangezien we maar één aarde hebben en we de aarde in bruikleen hebben van onze toekomstige generaties hebben we de …

Lees meer

Paris Proof als verdienmodel

Meer inzicht in gebouwen is niet alleen nodig om gebouwen slimmer te maken maar ook om te kunnen anticiperen op de eisen rond het wereldwijd ondertekende klimaatakkoord. Hierin wordt gesteld dat in 2030, 50% CO2 reductie moet zijn gerealiseerd ten opzichte van 1990 en dat  in 2050 alle utiliteitsgebouwen CO2-arm moeten zijn. …

Lees meer

Inzicht in luchtkwaliteit leidt tot actie bij RJ Networks & Security

Inzicht in luchtkwaliteit leidt tot actie  bij RJ Networks & Security  Hoe gezond is het binnenklimaat? Is deze comfortabel? Welke risico’s loop ik? Wat kan ik doen om de luchtkwaliteit (IaQ, Indoor air Quality) te verbeteren? Nagenoeg iedereen weet dat een slechte luchtkwaliteit invloed heeft op onze gezondheid. Echter is informatie en onderzoek hierover …

Lees meer

De Analogie tussen gebouwen en Diabetes

Mijn zoontje kreeg toen hij 1 was diabetes type 1, dit was niet erfelijk maar hij had gewoon pech. In het verleden werd de bloedglucose van suikerpatiënten één keer in de zoveel tijd getest en werd de hoeveelheid toegediende insuline hierop afgestemd. Dit gebeurde ongeacht iemand zijn leefpatroon of voeding. …

Lees meer