Duurzame ontwikkeling begint bij verbondenheid

Volgens Wikipedia gaat duurzame ontwikkeling over de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Duurzame ontwikkeling in gebouwen wordt veelal benadert vanuit het gebruik en verbruik van energie maar het gaat veel verder dan enkel energie. Het gaat over de ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners binnen een goed functionerend ecosysteem.

Deze duurzame ontwikkel doelstellingen tot 2030 zijn door de Verenigde Naties vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG).

Energie als uitgangspunt

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan en energie is een belangrijke basis voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Dit is dan ook de reden dat de overheid wetten en regels stelt aan het energie verbruik en gebruik binnen gebouwen om op deze manier het gebruik van duurzame energie te versnellen. Wetten en regels die zoal zijn opgesteld zijn:

Deze wetten en regels zijn nog maar het begin, de komende jaren worden deze, gezien de ambities en de afspraken in het klimaatakkoord, alleen nog maar verder aangescherpt om uiteindelijk te komen tot een CO2-neutrale energievoorziening. Verduurzaming van gebouwen is derhalve een must – geen optie meer en dient dus onderdeel te worden van de bedrijfsstrategie.

Duurzame ontwikkeling als integraal project

Wanneer je de verduurzaming vanuit een breder perspectief bekijkt, zie je al snel dat niet alleen energiebesparing belangrijk is maar dat de ontwikkeling van duurzame gebouwen een integrale aanpak vergt.

We zien dat Energiebesparing en duurzaamheid wel steeds hoger op de agenda van de bedrijven komt te staan. Tegelijkertijd wordt ook geconstateerd dat het treffen van vergaande maatregelen in de weerbarstige en diverse praktijk geen makkelijke opgave is, en dat voor een kosteneffectieve en betaalbare transitie ook maatwerk nodig is.

Met name omdat in het klimaatakkoord is afgesproken dat partijen binnen de bestaande utiliteitsbouw in eerste instantie zelf aan zet zijn om aan de slag te gaan met het treffen van maatregelen vergt dit wel een andere mindset, manier van samenwerken en proactieve houding van alle betrokken partijen om tot echte duurzaamheid te komen.

Duurzame onderhoudsplanning als leidraad (DMJOP)

Op natuurlijke momenten (investerings- en vervangingsmomenten, onderhoud, renovatie) wordt zoveel als mogelijk verduurzaamd in de vorm van een DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhoud Planning). Verduurzamen kan ook in de vorm van een ESCO (Energy Service Company), het duurzaam inkopen van energie of het klimaatgericht en circulair inkopen binnen gebouwen. Er is geen beste optie voor de verduurzaming van gebouwen, er moet een keuze worden gemaakt in de vorm die het beste aansluit bij de organisatie en de ambitie en doelstellingen.

Duurzame ontwikkeling vanuit verbondenheid

Welke vorm er ook wordt gekozen, duurzame ontwikkeling krijgt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, met name op het gebied van samenwerking en prestatieborging is nog veel te winnen.

Kennis over verandermanagement en de verschillende rollen van de publieke en private partijen zijn belangrijk maar de echte gamechanger gaat over verbondenheid op zowel sociaal als digitaal vlak. Samenwerken met organisaties en personen met een duidelijke ambitie en die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor het te behalen resultaat met data als objectieve validatie.

Waar we gewend zijn duurzaamheid vooraf te berekenen wordt deze nu bepaald op basis van de werkelijk gemeten waarden binnen het gebouw. Deze objectieve validatie is cruciaal om prestaties te kunnen beoordelen en zorgt voor een single point of truth. Het is iets waar niet over te onderhandelen valt en geen welles-nietes situaties veroorzaakt waardoor de focus gehouden kan worden op de prestatie en inhoudelijk de discussie gevoerd kan worden over de mogelijke oplossingen en verbeteringen.

Avelution

Bij Avelution geloven wij in een wereld waarin gebouwen volledig zijn afgestemd op het gebruik. De klant betaalt alleen voor datgene wat hij gebruikt. Wij helpen bij de ontwikkeling van slimme en toekomstbestendige infrastructuren en connected gebouwen die we in de exploitatiefase monitoren en waarvan we de prestatie borgen door data om te zetten naar inzichten en KPI’s. Deze manier van werken zorgt voor de gezamenlijke ontwikkeling van duurzame-, gezondere- en slimmere gebouwen waarbij de gebruikerservaring, toegang tot en het gebruik van data centraal staat.