Hoe schoon is de lucht die ik inadem?

Een veilige, gezonde en comfortabele werkplek wordt de laatste jaren steeds belangrijker en de bewustwording hiervan steeds groter. Goede luchtkwaliteit is, zeker in de huidige tijd, belangrijker geworden dan ooit tevoren. Maar hoe zorgen we nu voor een gezonde lucht?

We brengen 90% van onze tijd binnen door in ruimtes waar de luchtkwaliteit 2x tot 5x slechter is. In een slechte luchtkwaliteit verspreiden virussen zich makkelijker. Onderzoek heeft aangetoond gezonde lucht invloed heeft op onze gezondheid en prestaties:

  • 61%verbetering van cognitieve prestatie
  • 101%verbetering van besluitvormingsproces
  • 58%minder ziekteverzuim

De lucht die je inademt is vaak ongezond. Je kan er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Het veroorzaakt longziekten als astma en COPD of longkanker.

Ondanks alle onderzoeken en de bewezen impact op gezondheid en veiligheid is er nog te weinig aandacht voor gezonde lucht. We gaan ervan uit dat de omgeving waarin we verblijven gezond is maar we hebben weinig tot geen inzicht en de context ontbreekt. Wat deze tijd ons echter pijnlijk duidelijk maakt is dat we er niet zonder meer vanuit mogen gaan dat de luchtkwaliteit goed is.

“Volgens onderzoek van Harvard blijkt dat een jaarlijkse investering op luchtkwaliteit van $40 per persoon per jaar kan resulteren in productiviteit verbetering van $ 6.500 per werknemer”

Alle verandering begint bij inzicht, als we niet weten of iets slecht is kunnen we het immers ook niet verbeteren. Dit is nu precies de uitdaging in onze huidige gebouwen. Er is weinig tot geen inzicht in hoe gezond onze omgeving nu werkelijk is.

De Proef

Altop international en Avelution namen de proef op de som door de air sanitizer van Euroclima te testen in een daadwerkelijke praktijkomgeving. We hebben hierbij de focus gelegd op het meten van fijnstof in de ruimte.

De air sanitizer van Euroclima is met name geschikt voor open ruimtes waarin meerdere mensen werkzaam zijn, zoals een schoollokaal, kantoorruimte of evenementenlocatie.

Onderzoeksvraag: Wat is de werkelijke invloed van de air sanitizer op de hoeveelheid fijnstof PM1/PM2,5/PM10 in de lucht?

De Resultaten

Onderstaande tabel laat het effect van de Air Sanitizer zien: In het bovenste gedeelte zie je de totale fijnstofwaarde uitgezet in de tijd. Het onderste gedeelte (in blauw) is wanneer er mensen aanwezig zijn op het kantoor, (in groen) is wanneer de luchtreiniger aan staat.

We zien een duidelijke samenhang tussen de hoeveelheid fijnstof en de stand van de luchtreiniger. Wat we daarnaast zien is dat de invloed van de luchtreiniger op de luchtkwaliteit als deze constant aan wordt gezet beperkt is en dat deze pas goed werkt wanneer er veel fijnstof in de lucht zit.

Wij concluderen dan ook dat de luchtreiniger in de praktijk een positieve impact heeft op de luchtkwaliteit binnen de ruimte en dat deze een bijdrage levert aan een gezonde omgeving. Een regeling die zorgt dat het systeem pas wordt ingeschakeld vanaf het moment dat de luchtkwaliteit verslechterd is relevant op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Het inzicht over hoe goed de luchtkwaliteit werkelijk is en eenduidig en eenvoudig inzicht hierin creëert bewustwording bij gebruikers waardoor duurzaam gedrag wordt gestimuleerd en de toegevoegde waarde wordt gezien.

Wil je meer informatie hierover of wil je ook een gezonde omgeving neem dan contact met ons op.

Avelution

Bij Avelution maken we gebouwen duurzamer, gezonder en slimmer, dit doen wij door installaties en systemen met elkaar te verbinden en deze te laten communiceren. Met deze informatie analyseren en monitoren we het gebouw en borgen we de prestaties op het gebied van energie, comfort en veiligheid. Met onze aanpak ontwikkelen we een smart building ready en toekomst vast gebouw waarmee we niet enkel inspelen op de huidige maar ook op toekomstige klantbehoeften.