Een Smart Building Ready gebouw is niet duurder

Smart buildings zijn hot maar een exacte definitie van een slim of smart gebouw is er nog niet. We zien de vraag naar een slim of smart gebouw en het gebruik van IoT in gebouwen bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen verder toenemen. Het potentieel van slimme gebouwen is immens, desondanks zien we dat er toch nog te vaak de keuze wordt gemaakt voor een ‘standaard’ gebouw waarmee minimaal wordt voldaan aan wet- en regelgeving en aan de basiswensen van de gebruikers, een slim gebouw is simpelweg te complex en te duur. Wij zien echter dat, mits je de juiste aanpak hebt en het proces op de juiste manier inricht, een slim gebouw niet duurder hoeft te zijn dan een traditioneel gebouw.

Laten we om te beginnen kijken naar een juiste definitie van een slim gebouw en van hieruit gaan bepalen wat onderliggend nodig is deze ambitie te realiseren. Onze definitie van een slim gebouw is als volgt:

“Een gebouw waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd die actief en autonoom de werk- en leefomgeving verbeteren, gericht op gezondheid en welzijn van de gebruiker.”

Maar wat is nu precies een gezond gebouw en hoe kunnen we de werk- en leefomgeving hiervan verbeteren. Om dit te kunnen bepalen is er inzicht nodig, inzicht in hoe het gebouw functioneert en presteert. Pas op het moment dat we dit inzicht en controle hebben over het gebouw kunnen we werken aan optimalisaties, verbeteringen en extra functionaliteiten.

“De grootste waarde van een smart building is het verkrijgen van inzicht en het kunnen traceren van problemen voor de gebruikers, eigenaren, managers of huurders.”

Een smart building is dus een gebouw welke is voorzien van sensoren, actuatoren, installaties en overige systemen die geïntegreerd zijn en met elkaar kunnen communiceren. Met processen of routines kan deze desgewenst ingrijpen op gebeurtenissen (events) ter verbetering van het gebouw of voor specifieke persoonlijke wensen. Hiervoor is een monitoring en analyse tool van het gebouw dus onontbeerlijk.

Nu zijn onze gebouwen op zichzelf al redelijk ‘slim’ en zijn de eisen die gesteld worden aan het gebouw al dusdanig opgesteld dat deze zouden moeten zorgen voor een energiezuinig en gezond gebouw in de gebruiksfase. Hier schuilt echter dan ook de uitdaging, aan de voorkant wordt er goed over de gebouwen nagedacht maar in de exploitatie wordt dit niet meer gevalideerd, het wordt dus gebaseerd op basis van aannames en berekeningen vooraf. Een slim gebouw begint dus met een concept over hoe de, traditioneel gezien, afzonderlijke systemen in het gebouw met elkaar kunnen communiceren en hoe we de prestaties zoals deze vooraf zijn afgesproken en berekend worden geborgd.
 

We moeten de leveranciers en fabrikanten van de verschillende installaties en systemen dus moeten gaan verplichten om data uit de systemen beschikbaar te stellen welke vervolgens gebruikt kan gaan worden voor analyse en monitoring. Simpel gezegd ga je connectiviteit toevoegen aan alle bestaande systemen zodat je met deze verkregen data uit de verschillende systemen verwerkt kan worden tot informatie waarmee we inzicht krijgen in het functioneren van het gebouw op het gebied van energie, gezondheid en veiligheid.

Om dit te kunnen realiseren zal ook de infrastructuur hierop uitgelegd moeten zijn en zal je dus na moeten gaan denken over hoe je de verschillende systemen onderling met elkaar kan laten communiceren. Door als het ware een data-Lake op te bouwen creëer je een soort van ‘slimme stekkerdoos’ waarin alle gebouwinformatie beschikbaar is welke gebruikt kan worden voor het toevoegen van functionaliteiten aan het gebouw.

Dit vergt een andere aanpak en een ander eisenpakket in de aanbesteding van projecten. We zien dat veel fabrikanten standaard een oplossing hiervoor hebben maar dat, wanneer deze niet gevraagd wordt, dit ook niet wordt aangeboden. Hiermee worden de mogelijkheden die een connected gebouw zou kunnen hebben beperkt.  Een duidelijke visie op het gebouw en onderliggende doelstellingen zijn de basis voor een slim gebouw, shit-in is immers shit-out.

“Een slim gebouw is niet duurder maar vergt een andere aanpak en eisenpakket.”

Tot slot

Een slim gebouw creëert veiligere, productievere en comfortabelere gebouwen die op meerdere niveaus van toegevoegde waarde kan zijn – van het verhogen van het comfort van de gebruikers van het gebouw tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Slimme gebouwen zorgen voor een betere ervaring voor alle betrokkenen. Vanuit zakelijk oogpunt zijn slimme gebouwen de moeite waard om in te investeren, en het is een perfect moment om te beginnen met een eigen slim gebouw.

Avelution

Bij Avelution geloven wij in een wereld waarin gebouwen volledig zijn afgestemd op het gebruik. De klant betaalt alleen voor datgene wat hij gebruikt. Wij helpen bij de ontwikkeling van slimme en toekomstbestendige infrastructuren en connected gebouwen en werken hierbij integraal samen met onze partners in het ontwikkelen van duurzame-, gezondere- en slimmere gebouwen waarbij de gebruikerservaring, toegang tot en het gebruik van data centraal staat.