Prestatiemonitoring, backbone voor Smart Buildings

Gebouwen hebben een enorme impact op het gebruik van grondstoffen, energie en afval, maar ook op de organisatie en het welbevinden van mensen. Duurzaamheid, gezondheid en digitalisering wordt binnen onze gebouwen steeds belangrijker. Daarnaast eisen stakeholders steeds meer dat organisaties complient zijn en er meer grip is op de kernrisico’s. Organisaties willen wel meer waarde toevoegen en de focus verleggen naar het verbeteren van bestaande processen maar inzicht ontbreek. Prestatiemonitoring stelt organisaties in staat dit te doen.

“Als we niet weten of iets slecht is kunnen we het ook niet verbeteren”

We gaan ervan uit dat gebouwen waarin we verblijven duurzaam en gezond zijn maar de werkelijkheid is dat 40% van de CO2-uitstoot wereldwijd afkomstig is van onze gebouwen. 30% van deze gebouwen verspilt energie en de luchtkwaliteit is 4 tot 5 keer slechter dan buiten.

Prestatiemonitoring of continious commissioning is een proces dat de operationele en ‘open’ gegevens van een gebouw in de loop van de tijd, in realtime, bijhoudt, meet en analyseert. Hierdoor kunnen eigenaren van gebouwen hun systemen continu met een hoog rendement laten werken, waardoor het energieverbruik en de kosten worden verlaagd en de winst van het bedrijf wordt verhoogd.

Het monitoringssysteem integreert gebouw gebonden installaties, systemen en databronnen in één platform en is compatibel met vrijwel alle systemen, applicaties en databronnen.

Het platform analyseert automatisch processen, transactie- en masterdata middels vooraf gedefinieerde prestatie indicatoren, waardoor realtime controle mogelijk is. Dashboards op maat markeren de uitzonderingen op de standaard en maken zo snel en gedegen handelen mogelijk. Uitzonderingen worden afgehandeld door het verantwoordelijke bedrijf via aangepaste workflows, waardoor naleving deel uitmaakt van de dagelijkse gang van zaken.

Een slim gebouw is datagedreven en biedt extra functionaliteiten op de beschikbare en ‘open’ informatie. Hierin zit dan ook direct de verbondenheid met prestatieborging. Met prestatieborging zorg je er immers voor dat informatie uit het gebouw gestructureerd beschikbaar is en borg je realtime de prestatie van het gebouw.

Avelution

Avelution helpt gebouwen duurzamer, gezonder en slimmer te maken, dit doen wij door installaties en systemen met elkaar te verbinden en deze te laten communiceren. Onze technologie en specialisten geven inzicht in gebruik en prestaties, helpen om te verbeteren en ontzorgen. De diensten lenen zich voor elk type utiliteits gebouw. Met onze aanpak ontwikkelen we een smart building ready en toekomst vast gebouw welke niet duurder is maar wel data-gedreven. We spelen hiermee niet enkel in op de huidige maar ook op toekomstige ontwikkelingen.