Waarom investeren in digitalisering van gebouwen

Digitaliseren van gebouwen vergt een investering aan de voorkant van het bouwproces. Hiermee zeg ik niet dat het meer geld moet gaan kosten maar wel dat we op een andere manier gebouwen moeten gaan ontwikkelen met andere uitgangspunten als basis. Wanneer tijd of budget hiervoor ontoereikend blijkt te zijn zullen innovaties en met name digitalisering als eerste onder druk komen staan. Dit proces wordt ook wel de ‘wet van verlies van ambitie’ genoemd.

Het digitaliseren van gebouwen moet echter niet worden gezien als doel op zich maar een middel om daadwerkelijk doelen te bereiken en ambities te definiëren. Wanneer digitalisering op de juiste manier wordt toegepast zal je zien dat digitalisering zelfs als vliegwiel zal gaan functioneren. Digitalisering draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van Smart Buildings maar is ook van invloed op de organisatiekracht en onderlinge samenwerkingen door zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau beslissingen te kunnen nemen met gevalideerde data als onderlegger.

“Een gebouw waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd die de werk- en leefomgeving verbeteren, gericht op gezondheid en welzijn van de gebruiker.”

Digitalisering van gebouwen gaat over het beschikbaar krijgen van informatie en deze vervolgens te gebruiken om waarde toe te voegen. In eerste instantie zal het hierbij gaan om inzicht te krijgen in gebouw en gebruik maar de echte toegevoegde waarde is een afgeleide van dit inzicht en gaat over het overkoepelende ecosysteem en de onderlinge samenwerking.

Om echt tot de kernwaarde van digitalisering te komen moet je integraal denken en gaan samenwerken binnen een ecosystemen met een dataplatform als onderlegger.

Het Ecosysteem

Een ecosysteem bestaat uit een diverse bedrijven en andere organisaties met een bepaald belang in het proces. Ze zijn onderling zodanig met elkaar verbonden, dat ze effect hebben op elkaar. Samen met de onderlinge verbondenheid zorgen zij voor een gedeeld resultaat tussen de organisaties. De leden zijn van elkaar afhankelijk en het falen van bedrijven kan resulteren in het falen van andere bedrijven. (Peltoniemi, 2006)

Niemand is eigenaar van een ecosysteem, maar er moet wel een initiator zijn. Het ecosysteem vormt zich rondom een digitaal platform waaraan partners waarde kunnen toevoegen. De initiator moet zorgen voor een duidelijke, gedeelde visie, strategie en doelen, zodat het ecosysteem zich kan ontwikkelen met het platform als objectieve validatie en onderlegger.

De traditionele manier van leidinggeven werkt niet binnen een ecosysteem. Als je wilt dat mensen gaan verbinden om kennis en ideeën te delen, dan moet je ze hierin faciliteren. Dat betekent dat de ruimte, de vrijheid én de verantwoordelijkheid geboden moet worden om initiatieven voor kennisdeling te ontwikkelen. Dit is geen nieuw concept, maar het is voor veel bedrijven nog altijd moeilijk om hiernaar te handelen.

Het opbouwen en onderhouden van dergelijke ecosystemen vraagt om tijd, inzet, betrokkenheid en transparantie van alle stakeholders om gezamelijke doelen te formuleren en te bereiken maar met name een andere mind-set en integrale samenwerking binnen een ‘Coalition of the willing’.

Coalition of the willing

Er is lef, leiderschap en avonturierszin voor nodig om een innovatief en zakelijk ecosysteem tot een succes te maken, er zijn mensen nodig die geloven dat dingen anders en beter kunnen worden door integraal met elkaar samen te werken. Samen en vanuit verschillende expertises en ervaring verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat of de functionaliteit, dit vormt de ‘coalition of the willing’.

Door te werken binnen een ecosysteem met een coalition of the willing zijn we in het staat de problemen bij ‘de wet van verlies van ambitie’ binnen het bouwproces te elimineren en juist de lat steeds hoger te leggen.

Avelution

Bij Avelution geloven wij in een wereld waarin gebouwen volledig zijn afgestemd op het gebruik. De klant betaalt alleen voor datgene wat hij gebruikt. Wij helpen bij de ontwikkeling van slimme en toekomstbestendige infrastructuren en connected gebouwen en werken daarnaast integraal samen met onze partners in het ontwikkelen van duurzame-, gezondere- en slimmere gebouwen waarbij de gebruikerservaring, toegang tot en het gebruik van data centraal staat.