Slim Onderhoud: De Toekomst van Gebouwen en Bedrijfsmodellen

Als vooraanstaande adviseur in slimme gebouwen leggen wij de focus op het creëren van smart building ready gebouwen, waarmee we de communicatie tussen gebouwen mogelijk maken. Ons doel is om de vesiloing in gebouwen te doorbreken en een naadloze verbondenheid te realiseren. Door data te ontsluiten en monitoring toe te passen met de juiste verbeterprocessen, streven we ernaar gebouwen niet alleen beter, efficiënter en duurzamer te maken, maar ook om ze in de loop der tijd slimmer te laten evolueren dankzij de verkregen informatie.

Economisch Onderhoud door Voorspellingen

Met de opkomst van ‘smart buildings’ maken we een vloeiende overgang van het industriële onderhoudsmodel naar de bouwsector. De industriële wereld heeft jarenlang de weg van preventief en predictief onderhoud bewandeld, gedreven door technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en het Internet of Things (IoT). Moderne installaties fungeren als individuele computers, waarbij enorme hoeveelheden data worden geproduceerd. Deze data vormen een krachtig hulpmiddel om potentiële defecten in een vroeg stadium te detecteren, vooral in combinatie met kunstmatige intelligentie die nauwkeurige voorspellingen mogelijk maakt.

Predictief onderhoud biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditioneel correctief onderhoud. Het waarborgt kostenefficiëntie door in te grijpen vóór een defect zich voordoet, waardoor schade aan componenten of volledige machines wordt vermeden. In de industrie resulteert dit in minder machine- en productiestilstand, wat economisch gunstig is. Voorspellende analyses maken het mogelijk om bij een alarmmelding direct het probleem te identificeren, waardoor technici efficiënt kunnen handelen. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar maakt ook doordachte planning van interventies mogelijk, cruciaal in een omgeving met hoge loonkosten en een tekort aan technisch geschoold personeel.

Slimme Gebouwen en Efficiënt Onderhoud in Één Adem

In de nabije toekomst zullen slimme gebouwen en efficiënt onderhoud synoniem worden. Onder invloed van maatschappelijke en commerciële evoluties zullen preventieve en vooral predictieve onderhoudsconcepten steeds belangrijker worden. Ondanks deze vooruitgang lijken veel actoren in de bouwsector terughoudend om hun traditionele bedrijfsmodellen te heroverwegen. Dit gebrek aan aanpassing kan echter een bittere pil zijn voor bedrijven die vasthouden aan verouderde onderhoudspraktijken.

Barrières en Uitdagingen voor de Toekomst

Niettemin staan we voor enkele obstakels op de weg naar ‘smart’ onderhoud. Regelgeving met betrekking tot preventief onderhoud, zoals de frequentie van verplichte controles, beperkt de mogelijkheid van langere onderhoudsintervallen. Technische uitdagingen, zoals de integratie van verschillende gebouwsystemen en het uitlezen van relevante data, vragen om innovatieve oplossingen. Ook op economisch gebied moeten bedrijven zorgvuldig afwegen welke onderhoudsbenadering het meest kosteneffectief is, rekening houdend met factoren als de kostprijs van componenten, het bestaan van een interne onderhoudsdienst en de omgeving waarin het gebouw zich bevindt.

Naar Nieuwe Businessmodellen

De doorbraak van slim onderhoud zal naar verwachting eerst plaatsvinden in gebouwen met geavanceerde intelligentie, zoals in de zorgsector en moderne kantoorgebouwen. Innovatieve diensten, zoals ‘As-a-Service’, ESCO (energy service company), en DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate), zullen snel terrein winnen. Bedrijven die zich specialiseren in deze innovatieve benaderingen spelen een voortrekkersrol en bieden inspiratie aan andere servicebedrijven om hetzelfde pad te bewandelen. Naast technologische veranderingen groeit ook de invloed van wet- en regelgeving, waarbij contracten steeds meer gericht zijn op prestaties en functies in de gebouwen.

Stap voor Stap Naar de Toekomst

Hoewel een radicale ommezwaai momenteel wellicht niet praktisch is, is de evolutie naar ‘smart’ onderhoud een stapsgewijs proces. Het gebruik van meettoepassingen, zoals het monitoren van energie- en waterverbruik, gebouwbenutting en comfort, levert al aanzienlijke voordelen op. De echte meerwaarde ontstaat wanneer verschillende oplossingen worden geïntegreerd in een ‘Smart Building Ready’ gebouw, waardoor datastromen ontstaan die het onderhoud naar een hoger niveau tillen. Creatieve toepassingen, zoals apps voor gebouwgebruikers om defecten te melden, ‘wayfinding’-apps voor technici, en 3D-scans van technische ruimtes, verbeteren de efficiëntie en minimaliseren kosten.

De toekomst van onderhoud is onlosmakelijk verbonden met de intelligentie van gebouwen. Het is aan bedrijven om deze evolutie te omarmen en zich aan te passen aan de veranderende verwachtingen van gebouweigenaren en gebruikers in de steeds slimmer wordende wereld van gebouwen. Slim onderhoud is niet alleen de toekomst van gebouwen; het is de sleutel tot een duurzamere en intelligentere samenleving.