Paris Proof als verdienmodel

Meer inzicht in gebouwen is niet alleen nodig om gebouwen slimmer te maken maar ook om te kunnen anticiperen op de eisen rond het wereldwijd ondertekende klimaatakkoord. Hierin wordt gesteld dat in 2030, 50% CO2 reductie moet zijn gerealiseerd ten opzichte van 1990 en dat  in 2050 alle utiliteitsgebouwen CO2-arm moeten zijn. Met de wetenschap dat de gebouwde omgeving voor een groot deel verantwoordelijk is voor alle CO2 uitstoot staan we gezamenlijk voor een grote uitdaging.

“40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland is

afkomstig van gebouwde omgeving”

Om te kunnen voldoen aan de eisen omtrent het klimaatakkoord worden vanuit de overheid steeds meer eisen en plichten opgelegd zoals: Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG/ EPC), Wet milieubeheer (WM), Informatieplicht energiebesparing (volgens EML), wet kwaliteitsboring (Wkb), Energielabel-C voor kantoren. In geval van het laatste voorbeeld, voldoet het gebouw per 1 januari 2023 niet aan de eis, dan mag het gebouw zelfs niet meer als kantoor gebruikt worden.

Wat blijkt uit een recent nieuwsbericht van Nu.nl dat het verduurzamen van gebouwen nog niet hoog op de agenda staat van bedrijven. En dan te bedenken dat dit nog maar het begin is van alle veranderingen de komende jaren! Verduurzaming van een kantoorpand is dus een must – geen optie. En het gaat daarnaast, ondanks alle mogelijke financieringen, zeker geld kosten..!!!

“Energielabel ondanks dreigende sluiting

niet hoog op de agenda bij bedrijven”

Met name omdat in het klimaatakkoord is afgesproken dat partijen binnen de bestaande utiliteitsbouw in eerste instantie zelf aan zet zijn om aan de slag te gaan met het treffen van maatregelen vergt dit wel een andere mindset, manier van samenwerken en pro-actieve houding van alle betrokken partijen.

We zien dat Energiebesparing en duurzaamheid wel steeds hoger op de agenda van de bedrijven komt te staan. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het treffen van vergaande maatregelen in de weerbarstige en diverse praktijk geen makkelijke opgave is, en dat voor een kosteneffectieve en betaalbare transitie ook maatwerk nodig is.

Verduurzamen kost geld

Uiteindelijk kost het verduurzamen van gebouwen, zeker aan de voorkant, geld! Aan de andere kant weten we ook dat duurzamere gebouwen gezonder zijn, dat gebruikers in deze gebouwen minder ziek is, betere prestaties leveren en dat gebouwen een betere TCO (Total Cost of Ownership) hebben. Daarnaast kan informatie uit deze gebouwen worden gebruikt voor het verslimmen van het gebouw wat procesoptimalisatie en tijdsreductie met zich mee breng. Het levert dus uiteindelijk ook veel geld op!

“Zouden we de kosten en opbrengsten

wellicht niet tegen elkaar weg kunnen strepen? ”

Een verdienmodel van Paris Proof

Mijn overtuiging is dan ook dat, als je echt wilt, je de juiste samenwerkingen zoekt en samen de uitdagingen omarmt die Paris Proof met zich meebrengt je van Paris Proof een verdienmodel kan maken….!!!

Onze Missie

Bij Avelution geloven wij in een wereld waarin gebouwen volledig zijn afgestemd op het gebruik. De klant betaalt alleen voor datgene wat hij gebruikt. Wij helpen bij de ontwikkeling van slimme, toekomstbestendige infrastructuren in gebouwen. De gebruiker staat hierbij centraal. Wij zorgen voor gebruiksgemak, kostenbesparing, flexibiliteit en oplossingen die zelfs voldoen aan toekomstige wensen.

Bij vragen of aanvullende informatie neem contact met mij op.