Gebouwdashboard brengt gebouw tot leven

We gaan ervan uit dat de ruimte waarin we verblijven gezond, veilig en duurzaam is. De werkelijkheid is echter wel wat weerbarstiger, de luchtkwaliteit binnen gebouwen is 2 tot 5 keer slechter, minimaal 30% van de gebouwen verspillen energie en meer dan 40% van alle CO2 uitstoot wereldwijd is afkomstig van de gebouwde omgeving.

Iedereen weet dat het niet goed gaat met onze aarde en dat we moeten veranderen om de aarde leefbaar te houden voor de toekomstige generaties. Men wil best veranderen en anders gaan denken. Dat kan echter pas als we weten wat niet goed, of wat voor verbetering vatbaar is. 

Het ‘omdenken’ wat je ziet wanneer een huiseigenaar via een app real-time inzicht krijgt over de opwek van de zonnepanelen is een mooi voorbeeld. Men is zich meer bewust van het eigen gebruik, gaat actief kijken naar de opbrengsten en probeert te begrijpen wat de invloed is van bepaalde variabelen zoals zon, regen en bewolking. Deze verandering moeten we meer stimuleren en aanjagen, dit is namelijk de basis om te komen tot betere gebouwen die energiezuiniger zijn en een kleinere CO2 footprint hebben. Dit gaat verder dan enkel de panelen op het dak.

Van inzicht naar bewustwording en concrete verbeteracties

Recent hebben we een onderzoek afgerond waarbij we hebben gekeken naar de mogelijkheden om gebouwinformatie over luchtkwaliteit, energie en bezetting uit de reeds bestaande gebouw-installaties te halen. Deze informatie is vervolgens inzichtelijk gemaakt door deze te visualiseren binnen een integraal dashboard. Het betrof hier een gebouw wat recent is gerenoveerd (2018) met een BVO (Bruto-VloerOppervlakte) van ongeveer 1000m2.

Onderstaand een paar screenshots van het resultaat. Zoals je ziet is er veel relevante informatie verkregen die iets zegt over de kwaliteit van het gebouw. We hebben informatie verkregen over de luchtkwaliteit, energie en de bezetting van het gebouw. Een mooie basis om op verder te bouwen en een mooie stap om met meer inzicht verbeteringen door te kunnen voeren.

Een interessant onderzoek met een resultaat waarmee we verder kunnen. Het verkrijgen van de data uit de gebouwen is echter nog niet vanzelfsprekend en we zijn dan ook gedurende het onderzoek tegen een aantal problemen aangelopen:

 • Beschikbaarheid van informatie uit de systemen is niet vanzelfsprekend:
  • Systemen zijn gesloten en zijn niet in staat data te delen.
  • Extra modules moeten aangeschaft worden om data te kunnen ontsluiten.
  • Licentiekosten op de ruwe data.
 • Data in bestaande systemen zijn niet gestructureerd en het kost derhalve erg veel tijd deze alsnog te structureren.
 • Problemen worden sneller zichtbaar wat niet iedereen even leuk vind.

We kwamen er ook achter dat het berekende energieverbruik en duurzaamheid van de installaties niet overeen kwamen en dat het theoretisch energielabel dus afweek van het daadwerkelijke gemeten energielabel. 

De belangrijkste les is wel dat moet gaan ‘voordenken’ bij het ontwikkelen van nieuwe gebouwen of renovaties. Als je niet voordat een gebouw gerealiseerd wordt na gaat denken over welke informatie uit het gebouw verkregen moet worden is dit achteraf veel lastiger, zo niet onmogelijk, deze alsnog te verkrijgen “shit-in is shit-out”. Onze overtuiging is dat als je dit proces goed organiseert het te realiseren gebouw niet duurder hoeft te zijn. 

“Voordat gebouwen worden gemaakt goed nadenken over een toekomst-vaste infrastructuur in je gebouw is van cruciaal belang om betere gebouwen te maken en deze gedurende de gebruikersfase te kunnen optimaliseren.”

Naast de uitdagingen die een data-gedreven aanpak met zich meebrengt zijn er ook veel voordelen te behalen. Gedurende het project hebben we vanwege het verbeterde inzicht de volgende positieve ontwikkelingen ervaren:

 • Men was zich veel meer bewust van de omgeving waarin men verbleef op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • Men raakte meer betrokken en wilde nog meer, het werkte als katalysator.
 • Het werd steeds breder gedragen door de organisatie.
 • Men Voldoet hiermee aan de toekomstige eisen en richtlijnen.

Voor Avelution was het beste resultaat misschien wel dat nadat het gebouw meer inzichtelijk was geworden en we dus wisten wat het verbeterpotentieel was we betrokken zijn bij het vervolgtraject.  Hiermee is de weg naar een werkelijk ‘smart building’ ingezet.

Voor slechts € 2.995,- heeft u ook meer inzicht in de luchtkwaliteit, energie en bezetting van het gebouw!

Neem contact op en vraag naar onze voorwaarden.