Avelution Insights,

Van monitoren naar Verbeteren

Onderhoud en technisch beheer van gebouwen in Nederland kost jaarlijks ca. € 5 miljard. Het up-to-date houden en beheren van alle gebouwdocumenten, revisiegegevens, inspectierapporten en bouwkundige tekeningen is hierin vaak een uitdaging. Vaak worden werkzaamheden op basis van inspanningscontracten uitgevoerd. Dit leidt niet altijd tot het meest efficiënte resultaat. Dit uit zich bijvoorbeeld in hogere energielasten of een minder goed binnenklimaat, kortom een niet optimaal presterend gebouw. Hoe fijn zou het zijn als dit alles centraal inzichtelijk is en de basis wordt gelegd om verbeteringen door te voeren? 

Energiekosten zijn soms hoger dan de huisvestingskosten, een goed binnenklimaat zorgt voor een lager ziekteverzuim en het hybride werken heeft de manier hoe we ons gebouw gebruiken verandert. Compliant zijn aan wet- en regelgeving, inzicht in het gebouw en de roadmap naar Paris proof worden steeds belangrijker. Kortom: het tegengaan van verspillingen en onder controle krijgen van het verbruik en gebruik van het gebouw is belangrijker dan ooit. Dit vergt een andere aanpak, Avelution Insights stelt organisaties in staat dit te doen.

“Als we niet weten of iets slecht is kunnen we het ook niet verbeteren”

Ons Avelution insights monitoringssysteem integreert gebouw gebonden installaties, systemen en databronnen in één platform en is compatibel met vrijwel alle systemen, applicaties en databronnen. Deze databronnen kunnen zowel statisch als real-time zijn.

Het platform analyseert automatisch processen, transactie- en masterdata middels vooraf gedefinieerde prestatie indicatoren, waardoor realtime controle mogelijk is en zorgt ervoor dat het gebouw compliant is. Dashboards op maat markeren de uitzonderingen op de standaard en maken zo snel en gedegen handelen mogelijk. Uitzonderingen worden afgehandeld door het verantwoordelijke bedrijf via aangepaste workflows, waardoor naleving deel uitmaakt van de dagelijkse gang van zaken.

Avelution Insights

Verbeterde productiviteit, energie efficiëntie en gebouwbezetting, motivatie en gezondheid door inzicht in gebouw en gebruik. Vanuit dit inzicht voeren we continue verbeteringen door en dragen we zorg voor een efficient en optimaal presterend gebouw. Ons uitgangspunt is dat de extra kosten zich terugverdienen met de gerealiseerde optimalisaties.

Meer weten

neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer over onze aanpak en hoe wij samenwerken aan efficiënte, gezonde en duurzame gebouwen.