Luchtkwaliteit

Een veilige, gezonde en comfortabele werkplek wordt de laatste jaren steeds belangrijker en de bewustwording hiervan steeds groter. Goede luchtkwaliteit is, zeker in de huidige tijd, belangrijker geworden dan ooit tevoren. Maar wie zorgt ervoor dat dit serieus wordt genomen en effectief wordt gemeten?

“Ben jij je bewust van de luchtkwaliteit en de mogelijke risico’s in je huidige omgeving?”

We brengen 90% van onze tijd binnen door in ruimtes waar de luchtkwaliteit 2x tot 5x slechter is. In een slechte luchtkwaliteit verspreiden virussen zich makkelijker. Onderzoek heeft aangetoond gezonde lucht invloed heeft op onze gezondheid en prestaties:

 • 61% verbetering van cognitieve prestatie

 • 101% verbetering van besluitvormingsproces

 • 58% minder ziekteverzuim

De lucht die je inademt is vaak ongezond. Je kan er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Het veroorzaakt longziekten als astma en COPD of longkanker.

Ondanks alle onderzoeken en de bewezen impact op gezondheid en veiligheid is er nog te weinig aandacht voor gezonde lucht. We gaan ervan uit dat de omgeving waarin we verblijven gezond is maar we hebben weinig tot geen inzicht en de context ontbreekt. Wat deze tijd ons echter pijnlijk duidelijk maakt is dat we er niet zonder meer vanuit mogen gaan dat de luchtkwaliteit goed is, we zitten immers niet voor niets met ramen open en jassen aan in de klas, en dit is zeker niet het enigste voorbeeld.

Met zoveel aandacht voor de eisen voor de kwaliteit van de binnenlucht, wordt algemeen verwacht dat op korte termijn nieuwe regelgeving zal worden geïntroduceerd en de luchtkwaliteitsregels steeds strenger worden.

Volgens onderzoek van Harvard blijkt dat een jaarlijkse investering op luchtkwaliteit van $40 per persoon per jaar kan resulteren in productiviteit verbetering van $ 6.500 per werknemer”

Alle verandering begint bij inzicht, als we niet weten of iets slecht is kunnen we het immers ook niet verbeteren. Dit is nu precies de uitdaging in onze huidige gebouwen. Er is weinig tot geen inzicht in hoe onze gebouwen nu werkelijk functioneren.

IaaS platform

Ons platform biedt hiervoor de oplossing. Wij brengen namelijk inzicht in de luchtkwaliteit met een gebruiksvriendelijke oplossing en zonder investering vooraf. Dit maken wij mogelijk met ons IaaS (Insights as a Service) platform. Ter verbetering van de luchtkwaliteit kunnen nu ook onderbouwde beslissingen worden gemaakt.

Onze sensoren geven real-time inzicht in een aantal belangrijke aspecten van luchtverontreiniging:

sensor

Ook is het systeem voorzien van slimme algoritmen om berekende risico’s te bepalen of occupancy in te schatten.

virtual sensor

Door veel voorkomende verontreinigingen te begrijpen en te beheersen, kan het risico op gezondheidsproblemen door slechte luchtkwaliteit geminimaliseerd worden. De sensoren bieden real-time informatie in een volledig aanpasbaar dashboard, er zijn standaard en aanpasbare rapportage sjablonen beschikbaar en er zijn KPI’s in te stellen voor meldingen.

Screenshot 2020-11-02 at 16.37.22

Toegang tot de data en de UX (user experience) van de oplossing is van cruciaal belang om bewustwording te bevorderen en actie te stimuleren. Door te zwaaien naar de sensor zal deze een kleurindicatie geven van de huidige status: Goed (groen), redelijk (oranje) en rood (slecht). Daarnaast kan je zelf ook direct inzicht krijgen door de QR-code te scannen. Hiermee zie je direct de actuele luchtkwaliteit en geeft het inzicht in de te ondernemen acties om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Recentelijk hebben wij het schone lucht-certificaat behaald. De certificering houdt in dat wij bijdragen aan gezonde lucht en voldoen aan de beoordelingscriteria van ViridiAir.

Toegevoegde waarde

Het monitoren van luchtkwaliteit is niet alleen goed voor onze gezondheid en veiligheid maar met de verkregen informatie zijn we ook in staat beter in te spelen op specifieke klantbehoefte. We realiseren Smart Solutions waarmee we gebouwen duurzamer, gezonder en slimmer maken:

 • Optimaal functionerend gebouw & prestatieborging
 • Eenvoudig inzicht in gebouw gebruik en verbruik
 • Dashboarding & rapportage
 • Koppelen van verwarming, koeling en ventilatie aan ruimtebezetting
 • Catering afgestemd op het aantal bezetting in het gebouw
 • Schoonmaak gebaseerd op de werkelijke bezetting van een ruimte
 • Afsluiten van verdiepingen bij minimale gebouwbezetting
 • Betere organisatie rondom bezetting en benutting van ruimtes

bekijk hier onze leaflet en de prijzen, en nu?

Wil jij ook meer weten over de mogelijkheden en bewustwording en inzicht vergroten, neem dan contact met ons op en volg ons op linkedin.