Eenvoudig inzicht in gebouw en gebruik,
ons IaaS platform levert de oplossing

Het gaat niet goed met onze aarde. Afgelopen decennia verbruiken we meer grondstoffen dan waar de aarde ons jaarlijks in kan voorzien, dit wordt gemeten middels de earth overshoot day. Aangezien we maar één aarde hebben en we de aarde in bruikleen hebben van onze toekomstige generaties hebben we de morele plicht deze trend te doorbreken en samen een betere plek te maken.

“40% van alle CO2-uitstoot is afkomstig van de gebouwde omgeving”

Gebouwen hebben een enorme impact op het gebruik van grondstoffen, energie en afval, maar ook op de organisatie en het welbevinden van mensen. Duurzaamheid, gezondheid, digitalisering in combinatie met de circulaire economie worden ook binnen gebouwen steeds belangrijker. Het gaat hierbij om energiemanagement, een gezonde werkomgeving, efficiëntie van gebouw en gebruik en slimme oplossingen (smart Solutions).

“90% van onze tijd spenderen we binnen”

De huidige manier van bouwen en exploiteren is hierop niet voorzien en derhalve niet langer houdbaar. Weg van de traditionele aanpak, op zoek naar een nieuw perspectief waarbij niet om de techniek of het gebouw gaat maar waarbij juist de mens centraal staat.

Bij Avelution geloven wij in een wereld waarin gebouwen volledig zijn afgestemd op het gebruik. De klant betaalt alleen voor datgene wat hij gebruikt. Wij helpen bij de ontwikkeling van slimme en toekomstbestendige oplossingen waarbij de gebruiker centraal staat.

Alle verandering begint bij inzicht, als we niet weten of iets slecht is kunnen we het immers ook niet verbeteren. Dit is nu precies de uitdaging in onze huidige gebouwen, er is weinig tot geen inzicht in hoe onze gebouwen nu werkelijk functioneren. We gaan ervan uit dat onze gebouwen en installaties energiezuinig zijn en de lucht gezond is, de waarheid is echter, zeker in de huidige tijd, wel wat weerbarstiger.

‘meten is weten’ en ‘gissen is missen’ zijn gezegdes die hierbij van toepassing zijn. De huidige systemen zijn maar bepekt in staat informatie te delen en vaak blijft de informatie besloten in het systeem zelf, dit is dan ook iets waar wij bij Avelution organisaties bij helpen wanneer men nieuwbouw of renovatie gaat plegen. De grootste gebouwvoorraad zijn echter de bestaande gebouwen waarbij het niet mogelijk is informatie op die manier inzichtelijk te maken.

“Een betere wereld begint bij jezelf”

Dit is waarom wij ons IaaS platform lanceren. IaaS staat voor Insights as a Service. We willen mensen meer bewust maken van het gebouw en de omgeving en inzichten creëren welke aanzetten tot actie. Je moet hierbij niet enkel een waarde zien die wordt gemeten maar ook de context kunnen begrijpen. Wat is een te hoog CO2 niveau, welke invloed heeft dit en hoe kan ik het verbeteren? Het gaat dus niet alleen om het product maar ook de dienst die hierachter zit waarbij gebruiksvriendelijkheid, gemak, toegankelijkheid en toegang tot de data het belangrijkste is.

Binnen gebouwen definiëren we 4 relevante thema’s:

Luchtkwaliteit     

Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor de gezondheid van uw mensen en ook voor hun prestaties en productiviteit. We verblijven 90% van onze tijd binnen waar de luchtkwaliteit 2 tot 5 keer slechter is dan buiten.                                       

Energie                                                  

Energiemanagement helpt een organisatie besparingen te realiseren en te borgen. Aandacht en bewustzijn heeft een positieve impact op energieverbruik. Energiemanagement wordt daarnaast steeds meer een plicht vanuit de overheid.

Bezetting & benutting             

Een bezettingsgraadmeting maakt duidelijk hoeveel mensen in een gebouw aanwezig en welke ruimtes gebruikt worden. Door efficiënter om te gaan met ruimtegebruik, dalen de facilitaire- en energiekosten.      

Gebruikers feedback                

Feedback van klanten is altijd waardevol. Maak daarom van elke gelegenheid gebruik om feedback aan uw klanten te vragen. Met deze feedback, zijn we in staat om gebouwen nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers.          

Wij leveren deze producten as a Service met als doel met de verkregen inzichten samen met onze partners betere gebouwen te maken. De klant betaald een vast bedrag per dag zonder bijkomende kosten waarbij de focus niet ligt op de goedkoopste maar de beste oplossing voor de klant op het gebied van de technologie en de dienst erachter.

Uw voordelen:

  • API-koppeling
  • Real time inzicht, met aanpasbaar dashbaord en rapportages
  • Cloud storage & insights
  • Draadloos en eenvoudig te installeren
  • Automatische updates
  • Smart alerts & notificatie instellingen

 

Geen investering vooraf, geen bijkomende kosten, eenvoudig op of af te schalen, telefonisch support, product updates & upgrades en uiterst gebruiksvriendelijk in gebruik, kortom een complete oplossing voor een vast bedrag per dag/maand, dat is het Avelution IaaS platform.

Bekijk hier onze leaflet en de prijzen, en nu?

Elk gebouw is weer anders, benieuwd wat we voor u en uw organisatie kunnen doen, neem contact met ons op.